Bergen Toen en Nu

  • Home

Welkom op de OUDE website "Bergen Toen en Nu "

Met ingang van april 2022 hebben we onze nieuwe website in gebruik genomen.  De reden hiervoor was, dat op een smartphone en tablet de overzichtskaarten niet volledig tot zijn recht kwamen.
Deze website  wordt niet meer geupdated maar blijft  in afgeslankte vorm voorlopig beschikbaar.

Op deze (oude) website proberen we een beeld te geven van het ontstaan van Bergen en Nieuw Bergen. De website bevat overzichtskaarten van de diverse gebieden met vele links naar foto’s van gebouwen, huizen en families, verhalen en andere documenten.

Nieuw Bergenrode kaart 14 10 2020 zonder nummer Nieuw Bergen is onderverdeeld in diverse periodes:
_ Nieuw Bergen Toen
_ Nieuw Bergen tot ca. 1958 (rode blokjes)
_ Nieuw Bergen Nu  (blauwe blokjes)
_ Nieuw Bergen Bouwfases
Op de kaart van "Nieuw Bergen Nu"  tonen we i.v.m. de privacy alleen de openbare gebouwen en bedrijven die er Nu zijn of verdwenen zijn op die locatie.
Op de kaarten van de andere gebieden hebben we "Toen en Nu" samengevoegd. De gegevens Tot ca.1958 zijn de rode blokjes. Die van Nu zijn de blauwe blokjes.

Wie woonden er of hadden er Toen en Nu een bedrijf? 

Uitgebreide uitleg overzichtskaarten

Voor een goede orientatie hebben we gebruik gemaakt van zoveel mogelijk recente kaarten van Open Streetmap. Voor zover mogelijk zijn oude wegen e.d. ingetekend.  De oude kaarten worden apart geplaatst. 

Wij hopen u daardoor een nog mooier overzicht te kunnen geven van Bergen Toen en Nu

Wij respecteren uiteraard  de privacy van de nog in leven zijnde personen, daarom vermelden wij hiervan geen persoonsgegevens, tenzij zij daar persoonlijk toestemming voor hebben gegeven.
In de fase Nu hebben we i.v.m. de privacy geen privé woningen meer opgenomen.
Voor meer informatie over Privacy kijk onderaan de pagina.
 
Mede door de ondersteuning van de KBO-Bergen konden we deze site publiceren. 
We zijn ze daar nog steeds zeer erkentelijk voor. 

We hebben ons uiterste best gedaan de informatie over Bergen volledig en correct  te plaatsen. We kunnen echter niet uitsluiten dat er foutjes in zitten, daarom hebben uw hulp hard nodig. 

Wanneer u denkt te weten dat namen of locaties niet kloppen, Ga dan naar het correctie formulier onder Privacy. Hier kunt u ook aanvullende informatie kwijt.

Voor de geboren en getogen Bergenaren is een en ander wellicht zeer herkenbaar.
Hebt u zelf nog interessante artikelen, filmpjes en/of foto's laat het ons weten of stuur ze naar webmaster@bergentoenennu.nl
U mag het ook naar de voormalige Mariaschool brengen. Elke donderdag van 13.30 - 16.00 uur. Ter plekke kan er gescand worden, zodat u alles meteen weer mee kunt nemen.  

Een extra woord van dank voor de Gemeente Bergen, Teng Giesen, Geert Daemen en Jo Nikkessen. En zeker niet op de laatste plaats een speciaal woord van dank voor Theo Laarakker voor het beschikbaar stellen van informatie en materialen. 
Evenzo veel dank voor de medewerking van vele inwoners van Bergen.   
 
 

 

Zoeken